Iwanicka, A. (2018) „Znaczenie zaangażowanej postawy rodziców w edukację medialną małego dziecka”, Neodidagmata, (36/37), s. 51-61. doi: 10.14746/nd.2018.36/37.7.