Strykowska-Nowakowska, J. (2018) „Tworzenie komunikatów medialnych przez gimnazjalistów w erze cyfrowej”, Neodidagmata, (36/37), s. 63–75. doi: 10.14746/nd.2018.36/37.8.