Strykowski, W. (2018) „Wojciech Skrzydlewski – medioznawca i pedagog”, Neodidagmata, (36/37), s. 3–14. doi: 10.14746/nd.2018.36/37.1.