Walter, N. (2018) „Wojciech Skrzydlewski. Udział w kształceniu kadry naukowej”, Neodidagmata, (36/37), s. 23-24. doi: 10.14746/nd.2018.36/37.3.