Wrońska, M. i Pęczkowski, R. (2018) „Monografia «Technologie kształcenia – Przetwarzanie informacji – Komunikowanie» Wojciecha Skrzydlewskiego odczytana ponownie”, Neodidagmata, (36/37), s. 25-30. doi: 10.14746/nd.2018.36/37.4.