Baranowski, M. (2018) „Efekt motyla – czyli Wojciech Skrzydlewski w moim życiu”, Neodidagmata, (36/37), s. 31–37. doi: 10.14746/nd.2018.36/37.5.