Dodge, B. (2018) „Budowanie związków uczuciowych z wykorzystaniem sieci internetowej – studium pedagogiczne”, Neodidagmata, (36/37), s. 123–139. doi: 10.14746/nd.2018.36/37.12.