Karasińska, T. (2018) „Robert Szymiec, Umysł (w) sieci”, Neodidagmata, (36/37), s. 139–143. doi: 10.14746/nd.2018.36/37.13.