Iwanicka, A. „Znaczenie zaangażowanej Postawy rodziców W Edukację Medialną małego Dziecka”. Neodidagmata, nr 36/37, sierpień 2018, s. 51-61, doi:10.14746/nd.2018.36/37.7.