Strykowska-Nowakowska, Justyna. „Tworzenie komunikatów Medialnych Przez gimnazjalistów W Erze Cyfrowej”. Neodidagmata, nr 36/37, sierpień 2018, s. 63-75, doi:10.14746/nd.2018.36/37.8.