Strykowski, W. „Wojciech Skrzydlewski – Medioznawca I Pedagog”. Neodidagmata, nr 36/37, sierpień 2018, s. 3-14, doi:10.14746/nd.2018.36/37.1.