Walter, N. „Wojciech Skrzydlewski – Publikacje”. Neodidagmata, nr 36/37, sierpień 2018, s. 15-22, doi:10.14746/nd.2018.36/37.2.