Walter, N. „Wojciech Skrzydlewski. Udział W kształceniu Kadry Naukowej”. Neodidagmata, nr 36/37, sierpień 2018, s. 23-24, doi:10.14746/nd.2018.36/37.3.