Wrońska, M., i R. Pęczkowski. „Monografia «Technologie kształcenia – Przetwarzanie Informacji – Komunikowanie» Wojciecha Skrzydlewskiego Odczytana Ponownie”. Neodidagmata, nr 36/37, sierpień 2018, s. 25-30, doi:10.14746/nd.2018.36/37.4.