Dodge, B. „Budowanie związków Uczuciowych Z Wykorzystaniem Sieci Internetowej – Studium Pedagogiczne”. Neodidagmata, nr 36/37, sierpień 2018, s. 123-39, doi:10.14746/nd.2018.36/37.12.