Karasińska, T. „Robert Szymiec, Umysł (w) Sieci”. Neodidagmata, nr 36/37, sierpień 2018, s. 139-43, doi:10.14746/nd.2018.36/37.13.