https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nd/issue/feed Neodidagmata 2022-02-09T14:08:50+01:00 Natalia Walter Natalia.Walter@amu.edu.pl Open Journal Systems <p>Neodidagmata to czasopismo naukowe, poświęcone problemom teoretycznym, empirycznym i innowacyjnym współczesnej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dydaktyki, technologii kształcenia i pedagogiki medialnej.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/nd/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/nd/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/nd/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong> <p>Google Scholar; WorldCat</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:</strong> <p><strong>MNiSW: 5<br></strong></p> <p><strong>h5-index: <br></strong></p> <p><strong>DOI: </strong><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nd/index">10.14746/nd</a></p> <p><strong>LICENCJA: <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nd/4.0/88x31.png" alt="Licencja Creative Commons"></a><br>Utwory w czasopiśmie Neodidagmata dostępne są na <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" rel="license">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe</a>.</strong></p> </div> https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nd/article/view/25489 Robert Szymiec, Umysł (w) sieci 2020-11-25T11:52:17+01:00 Teresa Karasińska wydawnictwo@empi2.pl <p>Robert Szymiec proponuje nowatorskie, niezwykle ambitne i wielopłaszczyznowe spojrzenie na edukację medialną. Prezentując funkcjonowanie tejże edukacji w Polsce i na świecie, a także kreśląc realizowane i postulowane cele oraz kompetencje medialne w zmieniającym się świecie, dochodzi do własnego modelu znacznie wychodzącego poza dotychczasowe realizacje tematu. Odwoływanie się do złożoności świata oraz naszego (ludzkiego) w nim miejsca i myślenie o mediach sieciowych jak o jednym, wielkim umyśle może w pierwszej chwili zaskakiwać i sprawiać wrażenie niekompatybilności tych zagadnień z edukacją medialną, jednak sukcesywnie prowadzony przez całą pracę wywód pokazuje, że są to elementy spójne, bo pozwalające na przyjęcie perspektywy współmyślenia i współdziałania między jednostkami, którego nie było dotychczas w historii ludzkości, a którą umożliwiają obecnie interaktywne media sieciowe (Internet).</p> 2018-08-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2018 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nd/article/view/25493 Justyna Strykowska, Kształtowanie kompetencji wychowawczych nauczyciela 2020-11-25T11:52:56+01:00 Robert Szymiec robszy@amu.edu.pl <p>Książka Justyny Strykowskiej-Nowakowskiej zatytułowana Kształtowanie kompetencji wychowawczych nauczyciela podejmuje ważny, choć często marginalizowany przez struktury administracyjne zarządzające oświatą temat. Jest on bowiem mało wymierny i trudny do uchwycenia w liczbowych statystykach egzaminów testowych, na podstawie których określa się tak zwaną skuteczność działań edukacyjnych, co często decyduje o utrzymaniu pracy przez nauczyciela lub dalszym finansowaniu szkoły. Jako pedagodzy jednak doskonale zdajemy sobie sprawę z fundamentalnej roli tych właśnie głęboko humanistycznych relacji między nauczycielem a uczniem (których kształt jest niewątpliwie determinowany przez posiadanie przez tego pierwszego kompetencji wychowawczych) dla dalszego<br>prawidłowego rozwoju ucznia.</p> 2018-08-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2018 Robert Szymiec https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nd/article/view/25469 Współczesne wyzwania pedagogiki i edukacji medialnej 2022-02-09T14:08:50+01:00 Natalia Walter Natalia.Walter@amu.edu.pl <p>Among challenges for contemporary media education there is developing of ability to critically receipt media messages, also called digital education. It is particularly important to sensitize the students to fake news and pseudo-scientific reports. Moreover, it is equally important to develop social competences of children and students, concerning digital communication, including online collaboration, creating emotionally understandable text message, and, further, digital emotional intelligence, which refers to creating and developing empathic interpersonal online relationships.</p> 2018-08-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2018 Natalia Walter https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nd/article/view/25470 Znaczenie zaangażowanej postawy rodziców w edukację medialną małego dziecka 2020-11-25T11:40:19+01:00 Agnieszka Iwanicka iwanicka@amu.edu.pl <p>In recent years, there has been a increase interest meaning of the media in the life of a small children. The reason for this is the constantly decreasing age of media initiation of the youngest and the noticeable, growing role of the media in their lives. Undoubtedly, new information and communication technologies have a significant role in increasing the efficiency of the teaching and learning process, develop key social skills (such as the ability to work in a group, solve problems), but above all they are a great tool to support the child’s development. Their conscious use in the educational and educational process allows children to enter the<br>digital future, equipping them with competences, without which it will be difficult to find young people on the labor market soon. In the article, I ask questions about the role of the family environment in early media education of school-aged children. I wonder how important is the active, committed attitude of parents in shaping the media environment of children, their ways of using information and communication technologies against other standard activities, the time they devote to the media and skills in the use of on-screen media.</p> 2018-08-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2018 Agnieszka Iwanicka https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nd/article/view/25471 Tworzenie komunikatów medialnych przez gimnazjalistów w erze cyfrowej 2020-11-25T11:41:40+01:00 Justyna Strykowska-Nowakowska justyna.strykowska@amu.edu.pl <p>The article discusses the problem of media competences. They are understood as a harmonic<br>conglomerate of knowledge, skills and attitudes towards media. Special focus was given to creation<br>of media messages, which was presented theoretically and in the research. Theoretical<br>aspect is focused around the characteristics and the process of creating media messages. In the<br>empiric part the article describes the qualitative research in pupils and teachers of gimnazjum.<br>The gimnazjum pupils were selected because of their early adolescence, also because they are<br>the main media users.</p> 2018-08-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2018 Justyna Strykowska-Nowakowska https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nd/article/view/25474 Wojciech Skrzydlewski – medioznawca i pedagog 2022-02-09T12:15:58+01:00 Wacław Strykowski strykow@amu.edu.pl <p>Tekst dotyczący Jubilata - prof. dr hab. Wojciecha Skrzydlewskiego</p> 2018-08-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2018 Wacław Strykowski https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nd/article/view/25475 Wojciech Skrzydlewski – publikacje 2022-02-09T12:18:18+01:00 Natalia Walter Natalia.Walter@amu.edu.pl <p>Wykaz publikacji W. Skrzydlewskiego</p> 2018-08-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2018 Natalia Walter https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nd/article/view/25476 Wojciech Skrzydlewski. Udział w kształceniu kadry naukowej 2022-02-09T12:20:16+01:00 Natalia Walter Natalia.Walter@amu.edu.pl <p>Wojciech Skrzydlewski. Udział w kształceniu kadry naukowej</p> 2018-08-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2018 Natalia Walter https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nd/article/view/25477 Monografia „Technologie kształcenia – Przetwarzanie informacji – Komunikowanie” Wojciecha Skrzydlewskiego odczytana ponownie 2022-02-09T13:34:53+01:00 Marta Wrońska mwronska@univ.rzeszow.pl Ryszard Pęczkowski ryszard@univ.rzeszow.pl <p>Monografia „Technologie kształcenia – Przetwarzanie informacji – Komunikowanie” Wojciecha Skrzydlewskiego odczytana ponownie</p> 2018-08-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2018 Marta Wrońska, Ryszard Pęczkowski https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nd/article/view/25478 Efekt motyla – czyli Wojciech Skrzydlewski w moim życiu 2020-11-25T11:56:11+01:00 Mariusz Baranowski stm@amuz.edu.pl <p>O profesorze Wojciechu Skrzydlewskim</p> 2018-08-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2018 Mariusz Baranowski https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nd/article/view/25481 DJ Algorytm – cyfrowa sugestia muzyczna jako substytut własnego wyboru 2020-11-25T11:46:13+01:00 Szymon Nożyński szymon_nozynski@tlen.pl <p>The article attempts to find answers to questions about the autonomy of choice associated with new media services focused mainly on digital music streaming. Today, the role of the guide’s journalist partly taken over by algorithms that are based on data provided by users of all types of music services. Moreover, in the „algorithm – listener” system, the so-called „curator” is important, which is someone between a music journalist and a gatekeeper, depending on the level of advancement and range of services. The algorithm that more and more often performs functions related to making a choice can both help and limit, suggest and laze, enrich and disturb.</p> 2018-08-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2018 Szymon Nożyński https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nd/article/view/25482 Johnny Winter: Na bluesowo-rockowych pograniczach świętości, grzechu i męczeństwa 2020-11-25T11:44:26+01:00 Andrzej Dorobek a.dorobek@petronet.pl <p>In this essay, the author attempted to analyze the notions of sanctity, sin and martyrdom in the context of rock culture, referring specifically to the careers of the late 1960s’ Psychedelic Revolution heroes: Jimi Hendrix, Jim Morrison and their friend Johnny Winter, an eminent blues-rock artist from Texas. The latter’s biography, remarkably longer than either Hendrix’s or Morrison’s, provides particularly rich material for the author’s analysis. Moreover, in the historical<br>context of rock, Johnny Winter’s life appears to be a rare example of the revaluation of psychedelic hedonism, usually including sin in the realm of sanctity, in the spirit of the traditional Christian idea of caritas. This revaluation may be ultimately seen as the artist’s most important step towards overcoming his weaknesses and thus preserving his identity and creative power.</p> 2018-08-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2018 Andrzej Dorobek https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nd/article/view/25486 YouTube jako nowe źródło wiedzy 2020-11-25T11:50:29+01:00 Adrian Ciesiółka ciesiolka.adrian@gmail.com <p>The author of this article puts forward the thesis that YouTube is a new source of learning through, which educational functions are implemented, affecting the effectiveness of teaching and learning. The article presents the possibilities of realizing educational functions by YouTube. Research, conducted by the author, using a content analysis of media messages, constitutes an extension of the theoretical aspects considered in the initial part of the article, which concerns both, the context of the impact of the Internet on society, shaping the Internet space’s and website YouTube, and it’s educational potential. The aim of the research<br>was to show to what extent YouTube implements educational functions. The analysis of the results of the conducted research indicates that the educational potential of YouTube is significant. The website fulfills many educational functions, including social ones. The article presents channels that implement educational functions and can be used as a source of knowledge.</p> 2018-08-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2018 Adrian Ciesiółka https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nd/article/view/25487 Budowanie związków uczuciowych z wykorzystaniem sieci internetowej – studium pedagogiczne 2020-11-25T11:51:23+01:00 Brygida Dodge brygidadodge@gmail.com <p>Emotional relationships on the Internet is a topic that still causes quite a big surprise – In particular among generations that did not grow up surrounded by the Internet. Very often, it also evokes extreme emotions from these people, for example by diminishing the nature of a relationship that would supposedly be inauthentic. These factors became a reason for doing research on the issue of building emotional relationships using the Internet, the purpose of<br>which was to explore the possibility of creating such a relationship. This article presents – in theoretical and practical aspects – the areas of the Internet as a place for establishing emotional relations, methods of online communication, theoretical approach to loving relationships and even psychological concepts describing the possibilities of building relationships on the network. Selected dating websites and their characteristics were also presented. In the final part, the methods and results of research on the possibility of building relationships on the Internet and the conclusions drawn from the evidence.</p> 2018-08-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2018 Brygida Dodge