Badanie absolwentów studiów doktoranckich - problemy warsztatowe i wstępne hipotezy

Main Article Content

Paweł B. Sztabiński

Abstrakt

Artykuł oparty jest na wynikach badania pilotażowego, przeprowadzonego wśród absolwentów studiów doktoranckich jednego z uniwersytetów. W pierwszej jego części autor omawia problemy warsztatowe, które należy rozważyć przygotowując badanie absolwentów studiów doktoranckich. W drugiej części zestawia uzyskane rezultaty badania z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonego w roku 2000 ogólnopolskiego badania słuchaczy tych studiów. Koncentruje się na sprawach związanych z pracą zawodową i motywami wyboru pracy oraz zaawansowaniem pracy doktorskiej i ewentualnymi przyczynami opóźnień.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Paweł B. Sztabiński, Uniwersytet Warszawski

Paweł B. Sztabiński, socjolog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego docent w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, adiunkt w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor ponad 50 publikacji, głównie z zakresu metodologii badań typu ilościowego. Członek zespołu redakcyjnego pisma „ASK. Społeczeństwo, badania, metody” , poświęconego metodologii badań w naukach społecznych.

Referencje

  1. Dąbrowa-Szefler M. 2001 Kadry dla nauki w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
  2. Sztabiński R B. 2001 Raport z badania absolwentów studiów doktoranckich, maszynopis w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.