[1]
Boguski, J. 2013. Zarządzanie wiedzą w uczelni wyższej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(42) (sty. 2013), 10-31.