[1]
Białecki, I. 2014. Etos i polityka jakości w nauce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1-2(43-44) (sty. 2014), 19–29.