[1]
Boguski, J. 2014. Wpływ akademickich inkubatorów przedsiębiorczości na rozwój lokalnej industrializacji i innowacyjności. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1-2(43-44) (sty. 2014), 153-164.