[1]
Małecka, M. 2013. O behawioralnym podejściu do badania prawa, paradoksie, do którego prowadzi i sposobie jego przezwyciężenia. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(41) (sty. 2013), 19-42.