[1]
Świrek, K. 2013. Trzy końce ideologii – najważniejsze dwudziestowieczne ujęcia problemu. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(41) (sty. 2013), 43-55.