[1]
Kietlińska, B. 2013. Jak za pomocą metod jakościowych zbadać zmysłowy odbiór miasta?. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(41) (sty. 2013), 131-142.