[1]
Ślęzak, I. 2013. Refleksje nad zagadnieniem piętna w relacjach badacza i badanych na podstawie wywiadów z kobietami świadczącymi usługi seksualne. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(41) (sty. 2013), 153-166.