[1]
Wróbel, A. 2013. Smoleńska roszada 2010. Walka o wartości czy gry rzeczywistością. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(41) (sty. 2013), 167-183.