[1]
Niedbalski, J. 2013. Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych (CAQDAS) w projektowaniu i prowadzeniu badań. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(41) (sty. 2013), 185-202.