[1]
Wais, K. 2013. Synergia badań społecznych, analiz statystycznych i nowych technologii – nowe możliwości i zastosowania. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(41) (sty. 2013), 203-216.