[1]
Szuwarzyński, A. 2018. Ocena efektywności procesu dyplomowania na studiach pierwszego stopnia w polskich publicznych uczelniach technicznych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(52) (grudz. 2018), 85–111. DOI:https://doi.org/10.14746/nisw.2018.2.2.