[1]
Brzezicki, Łukasz 2018. Efektywność studiów Master of Business Administration (MBA) w Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(52) (grudz. 2018), 131-146. DOI:https://doi.org/10.14746/nisw.2018.2.4.