[1]
Lewicki, J. 2018. Nowy algorytm podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich. Pierwsze skutki zmian i wstępne wnioski. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(52) (grudz. 2018), 171–187. DOI:https://doi.org/10.14746/nisw.2018.2.6.