[1]
Czerniawska, D., Fenrich, W. i Bojanowski, M. 2020. Aktorzy, relacje i sieci – o współpracy naukowej nie bibliometrycznie. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1-2(53-54) (luty 2020), 107–133. DOI:https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.3.