[1]
Antonowicz, D., Sin, C. i Wiers-Jenssen, J. 2019. Pozyskiwanie studentów zagranicznych do uczelni krajów półperyferyjnych. Badanie porównawcze Norwegii, Polski i Portugalii. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1-2(53-54) (grudz. 2019), 155–181. DOI:https://doi.org/10.14746//nisw.2019.1-2.5.