[1]
Kulczycki, E. i in. 2019. Jak rozpoznać recenzowane publikacje – o etykietach z otwartymi danymi recenzentów w monografiach naukowych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1-2(53-54) (grudz. 2019), 183–217. DOI:https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.6.