[1]
Urbanek, P. 2019. Reforma systemu szkolnictwa wyższego w Polsce z perspektywy teorii agencji. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1-2(53-54) (grudz. 2019), 307–330. DOI:https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.10.