[1]
Kulczycki, E., Rozkosz, E.A. i Drabek, A. 2019. Umiędzynarodowienie polskich czasopism w naukach społecznych i humanistycznych – transformacyjna rola systemu ewaluacji nauki. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1-2(53-54) (grudz. 2019), 331–357. DOI:https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.11.