[1]
Kwiek, M. 2019. Kim są najbardziej produktywni polscy naukowcy? Produktywność badawcza w niezróżnicowanym i niekonkurencyjnym systemie nauki. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1-2(53-54) (grudz. 2019), 383–435. DOI:https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.13.