[1]
Boguski, J. 2009. Od uniwersytetu tradycyjnego do uniwersytetu przyszłości. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(33) (sty. 2009), 25-33.