[1]
Dąbrowa-Szefler, M. 2009. OECD; szkolnictwo wyższe; zarządzanie szkolnictwem wyższym; finansowanie szkolnictwa wyższego; internacjonalizacja szkolnictwa wyższego; kariera naukowa; nauczyciele akademiccy. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(33) (sty. 2009), 56-78.