[1]
Drogosz-Zabłocka, E. 2009. Potwierdzanie kwalifikacji - doświadczenia polskie. Informacja o zrealizowanym projekcie Zewnętrzny egzamin zawodowy. Analiza, diagnoza oraz perspektywy zmian. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(33) (sty. 2009), 169-183.