[1]
Dziedziczak-Foltyn, A. i Musiał, K. 2009. Kontrolować czy nadzorować? Modelowanie polskiej polityki szkolnictwa wyższego z punktu widzenia nordyckiej utopii. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(34) (sty. 2009), 102–128.