[1]
Bereziat, G. 2009. Od Uniwersytetu Piotra i Marii Curie do Uniwersytetu Sorbony. Radykalna reforma zarządzania francuskimi uniwersytetami. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(34) (sty. 2009), 132-135.