[1]
Gałkowski, A. 2010. Uniwersytet w procesie przemian Rozmowa z prof. dr. hab. Jerzym Wilkinem. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1-2(35-36) (sty. 2010), 9–16.