[1]
Allemann-Ghionda, C. 2010. Reforma szkolnictwa wyższego w Niemczech: akademickie przedsiębiorstwo w budowie. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1-2(35-36) (sty. 2010), 125–142.