[1]
Błesznowski, B. i Bujalski, M. 2010. Polityka edukacyjna jako polityka prawdy w społeczeństwie ponowoczesnym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1-2(35-36) (sty. 2010), 160–171.