[1]
Macioł, S. 2010. Oferta kształcenia na studiach licencjackich i magisterskich w uczelniach Warszawy i Mazowsza. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1-2(35-36) (sty. 2010), 198–223.