[1]
Drogosz-Zabłocka, E. i Minkiewicz, B. 2010. Potencjalne kwalifikacje absolwentów uczelni Warszawy i Mazowsza. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1-2(35-36) (sty. 2010), 224-249.