[1]
Romanowska, M. 2010. Ocena konkurencyjności uczelni Mazowsza na tle polskiego szkolnictwa wyższego. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1-2(35-36) (sty. 2010), 250-264.