[1]
Antonowicz, D., Krawczyk-Radwan, M. i Walczak, D. 2011. Rola marki dyplomu w perspektywie niżu demograficznego w Polsce (2010—2020). Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(37) (sty. 2011), 87-105.