[1]
Werner, E. 2011. Absolwent szkoły wyższej - sylwetka w kontekście społecznym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(37) (sty. 2011), 106-118.